Ølen Betong - hjem

Hektisk år for spesialavdelingen

Det første året i den nye hallen for spesialproduserte betongvarer i Ølensvåg har vært hektisk. – Det har vært produksjon av mange store produkter disse månedene, sier formann Oddgeir Kjærvik Andersen.

Publisert: 18.01.2023

Oddgeir, med nisselue på, stående inni en stor spesialprodusert kum
Oddgeir Kjærvik Andersen er godt fornøyd med produksjonen i spesialhallen

For et år siden tok spesialavdelingen over lokalene som Ølen Betong Transport tidligere hadde i Ølensvåg. Dermed åpnet det seg muligheter for å få bedre plass, og dermed styrke produksjonen. Avdelingen har blant annet ansvar for produksjon av spesialkummer, forskalingsarbeid, diverse renneløps-kummer, vinge-murer og produksjon av BASAL Briljant. – Det har vært noen hektiske måneder med mye produksjon. Her blir det lagt ned mye jobb og ofte mye armering i hvert produkt, vi lager det kunden bestiller, sier Oddgeir.

Selv startet han i et vikariat i avdelingen i mai, da måtte den tidligere hjullaster-sjåføren se seg om etter nye oppgaver. – På grunn av ryggproblemer måtte jeg skifte jobb i Ølen Betong, jeg er glad for at bedriften legger så godt til rette for at jeg nå kan jobbe med noe annet i selskapet. Det er veldig spennende med betongprodukt, jeg har fått med meg en god del de 20 årene jeg har jobbet i bedriften, men likevel er det mye nytt å lære, forteller formannen.

Oddgeir syns jobben bare blir mer spennende om kunden bestiller noe som er utfordrende å få til. – Jobben vår som rådgiver er viktig, slik at kunden får det produktet de ønsker. Men vi gir aldri opp en jobb, eller sier vi ikke får noe til. Det trengs bare litt ekstra planlegging så er vi i mål, sier Oddgeir. Han ser at mange trenger produkt som ikke er standard, og vet at produksjonen i Ølensvåg kan løse det.

– Vi ser for eksempel at klimaendringene fører til flom og dårlig vær, noe som igjen krever at rørene, som ligger i kommunale anlegg, bør dimensjoneres opp rett og slett for å ta unna alt vannet som kommer. Det er noe vi vet kommunene tenker mer på enn de har gjort før, sier Oddgeir og viser til at mange også har basseng for avløpsvann som fører til at overløpssvannet gradvis kommer inn i overvannssystemet. I spesialavdelingen til Ølen Betong lager de rørene som trengs til disse fordrøyningsmagasinene.

Det er salgsleder for betongvarer, Knut Magne Østenstad, enig i. Briljant-konseptet er produksjon av spesialtilpassede renneløpskummer. Knut Magne kaller Briljant-kummene «kummer tilpasset fremtiden».

– Kummer må ha optimale hydrauliske forhold, og være tilpasset rørdimensjonene. Dei fleste kommunene har fått dette inn i kommunenormene nå, sier Knut Magne. Spesialavdelingen leverer også Aquasafe, en hundre prosent sikker vannkum med fabrikkmonterte blågods.

– Aquasafe er bransjens sikreste vannkum, og leveres rett nedi grøftekanten, sier Knut Magne.

– Leveransen inkluderer dokumentasjon på at alt er montert korrekt, legger han til.

Tross et år med høy prisøkning, både på armering og sement har spesialavdelingen hatt høy produksjon og bra omsetning. I lokalene er det blitt støpt nytt gulv, og de har fått på plass to traverskraner på 25 tonn hver, i tillegg til tømmestasjon for ferdigbetong.

Gjengen som jobber med spesialproduksjon, alle med nisseluer, oppstilt forant og i en stor spesialprodusert kum.
Etter et travelt år så gjengen i spesialavdelingen frem til juleferien.