Ølen Betong - hjem

Betongelementer til Hæhre Entrepenør

Hæhre Entrepenør har tildelt en leveranse av elementer til veitunnel på fellesprosjektet E6 Dovrebanen til Ølen Betong.

Publisert: 14.11.2013

Tippsemi fra Hæhre står klar for lass rett etter at salva inne i Espatunellen er gått av. (foto: tungt.no)

Elementer til veitunnel

Ølen Betong har vunnet en ny stor kontrakt med verdi på omlag 20 mill. på leveranse av betongelementer til veitunnel på FP1 Minnesund-Brøhaug, del av fellesprosjektet E6 Dovrebanen.

Innkjøpsleder Svein-Magne Tunli og prosjektleder Jan Limai hos Hæhre Entrepenør, ga uttrykk for at ØB ble valgt som leverandør med bakgrunn i gjennomgående kvalitet og pålitelig levering.

Produksjon i Sandeid

Produksjonen vil pågå over 4 måneder på vår fabrikk i Sandeid. Oppstart produksjon i begynnelsen av januar. Montering i tunnel starter medio april neste år.

Veien ferdig 2014

Samarbeidsprosjektet med Statens vegvesen og Jernbaneverket om bygging av vei og jernbane mellom Minnesund og Kleverud blir omtalt som det største veianlegget på norsk jord noensinne. Veien skal åpnes høsten 2014 og banen et år senere.