Ølen Betong - hjem

Godt i gang med Hywind-prosjektet

På Dommersnes er arbeidet med å støpe understellet til 11 flytende havvindmøller godt i gang. Ølen Betong skal totalt levere 35 000 kubikk til bygging av det som blir verdens største flytende havvindpark.

Publisert: 17.06.2021

Oppe fra venstre: Prosjektleder Geir Finnesand, Daglig leder Lars Arvid Norekvål. Nede fra venstre: Sjåfør Leonidas Prigorodovas , Avdelingsleder betongtransport Leif Roald Bjelland, Blandeoperatør Per Ivar Kårstad, HMSK-leder Lovise-Amanda Lærdal

Ølen Betong har satt opp et mobilt blandeverk på Dommersnes, kun få meter fra selve arbeidsområdet der byggingen pågår. Teknologileder i Ølen Betong, Roar Vigre, viser frem blandeverket der det skal produseres 7 kubikk i timen til glidestøpen, døgnet rundt i nesten et helt år. I følge Finansavisen er dette den første glide-støpningen av et betongungderstell til et offshoreprosjekt siden Troll A-plattformen i 1995. Inne i kontrollbrakken på Dommersnes er det full kontroll over biler som skal frakte betongen ned den vesle bakken og ut på selve arbeidsområdet, og selvsagt blir det stadig dokumentert at kvaliteten på betongen holder stand. Nå er Vigre innom for å justere tempoet.

– Jeg fikk beskjed om at det gikk for raskt, vi har justert oss nå så de får litt bedre tid mellom slagene, sier han og smiler.

Det kommende året vil ca. 15 personer fra Ølen Betong ha sitt virke på Dommersnes, leveringen er ikke en av de største betongbedriften har, men likevel viktig.

– Dette er nok bare starten på en rekke liknende prosjekt, havvind er aktuelt nå, og ikke minst er det et miljøprosjekt vi gjerne ønsker å delta i, forteller Vigre som viser til at Ølen Betong gjennom mange år har styrket miljøprofilen sin, og arbeidet med å redusere Co2-utslippene.

Havvindparken skal plasseres ved olje- og gassfeltene Snorre og Gullfaks, og skal dekke ca. 40 prosent av energibehovet ved plattformene. Co2-reduksjonen fra plattformene er beregnet til å være 200 000 tonn i året.

Kjell Tore Fosså er professor ved Universitet i Stavanger der han blant annet veileder mastergradsstudenter i betongfaget, i tillegg er han prosjektleder for Aker Solutions som har fått jobben med å støpe betongfundamentene i Equinor-prosjektet. Han mener byggeplassen er preget av god kontroll, og er glad for at det lokale betongfirmaet står for betong-leveransen.

– Vi er veldig godt fornøyd med jobben som Ølen Betong gjør, jeg kan ringe til Roar når jeg vil, han tar telefonen uansett, sier han og ler.

– Nå håper vi bare sommeren blir preget av lett duskregn, det er perfekt vær for glidestøpningen.

På skjermen inne i et av møterommene i brakkeriggen viser han frem hvordan framdriften på havvindmøllene vil foregå. De første 20 meterene av fundamentene ble støpt i tørrdokk på Stord fra januar til påske. Deretter ble fundamentene slept over til Dommersnes i Vindafjord, der de skal bli i overkant av 100 meter høye. Næringsarealet på Dommersnes er perfekt for havvindprosjektet som ikke minst krever dypvannskai siden understellene til havvindmøllene i stor grad vokser under vannflaten.

– Det er ikke mye å se over vannflaten, 100 meter av fundamentene vil til slutt være under sjøen, forteller Fosså, og viser rundt på området, en av fordelene på Dommersnes er også at en slipper å bruke båt for å komme ut på selve arbeidsområdet.

– Dette er et spennende prosjekt for oss også, og det vil nok komme flere lignende i fremtiden. Det er et testprosjekt, også med tanke på betongstrukturer i havvind, slår Fosså fast.

Når fundamentene er klare for neste byggetrinn skal de slepes til Gulen, der det vil bli montert turbin og rotorer før de til slutt skal ut i Nordsjøen, ca. 140 kilometer utenfor norskekysten. Totalt vil ca. 200 personer ha arbeidsdagen sin på Dommersnes, med mannskapsskifte hver onsdag. Enova har støttet prosjektet med 2,3 milliarder kroner som totalt har en verdi på 5 milliarder. Prosjektet skal etter planen startes opp i tredje kvartal 2022.