Ølen Betong - hjem

Full rulle på Eiganesprosjektet

Ved Sandnes Betong går produksjon og utkjøring av betong til Eiganesprosjektet på høygir. Så langt er omlag 12 500 kubikkmeter betong av en totalleveranse på 50 000 kubikkmeter levert.

Publisert: 31.08.2015

Sandnes Betongs største prosjekt er nå Eiganesprosjektet. Leveransene vil gå både dette og neste år.

Av Torleif Heggebø

- Vi startet leveringen allerede i fjor høst, men de store mengdene skal leveres i inneværende og neste år. Det meste vi leverer nå går til Schancheholen, Kjellandsmyra og Tasta. Eiganesprosjektet skal stå klart til åpning i 2019, forteller daglig leder i Sandnes Betong, Geir Finnesand.

Ølen Betong og T. Stangeland Maskin eier 50 prosent hver i Sandnes Betong.

Omfattende sikring

Den 3,7 kilometer lange Eiganestunnelen går under et område med mange bygninger. Sikringen er derfor omfattende med injeksjon, sprøytebetong

Enkelte dager produserer og leverer vi opp mot 600 kubikk betong bare til dette prosjektet

og betongelementer.

- Sandnes Betong leverer ferdigbetong, konstruksjonsbetong, blant annet til kulverter, broer og portaler. På det meste produserer og leverer vi enkelte dager opp mot 600 kubikkmeter betong bare til dette prosjektet. Øvrige leveranser kommer i tillegg, forteller Finnesand.

- For tiden har vi 14 biler, to hengere, en semihenger, to rene pumper og fire Pumi - biler med egen pumpe.

Kontrakten med utbyggerne av Eiganesprosjektet, Bilfinger Construction/ Stangeland Maskin, har en verdi på rundt50 millioner kroner.

God start på året

- Vi er godt fornøyd med driften det første halvåret, takket være denne store kontrakten på Eiganesprosjektet. Det tradisjonelle markedet er imidlertid noe usikkert, og det forventes en nedgang i totalmarkedet når de store prosjektene er over, sier Finnesand. Han satser likevel optimistisk med investeringer både i anlegg og maskinpark.

- Den planlagte innbyggingen av blandeverk nummer to er fullført og rustet for vinterlevering. Det nye vaskeanlegget har latt vente på seg grunnet saksgangen i søkeprosessen, men i disse dager setter vi i gang utgraving av spyleplassen. Når alt er på plass avslutter vi opprustingen av uteområdet med asfaltering, forteller han.

Også bil- og maskinparken er under fornying.

- Nylig mottok vi to flunkende nye Mercedes Arocs med intermix-påbygg, og venter inn en Volvo, en Putzmeister 36-meters pumpe og en Putzmeister Pumi i løpet av juni/juli, forteller Finnesand.