Ølen Betong - hjem

Satsing på knust tilslag

Ølen Betong er målbevisste og innovative i sin strategi rundt tilslag til betongproduksjon og satser stort på FoU-prosjekt for knust tilslag.

Publisert: 12.04.2014

Knuseverk på Gismarvik

FoU-prosjekt

I 2012 startet Ølen Betong et prosjekt som skulle fremme muligheten for bruk av resurser fra knuste fjellmasser. Prosjektleder for dette FoU-arbeidet har vært teknologileder i Ølen Betong Roar Vigre

Det har siden 2012 vært jobbet målrettet med å samle en god prosjektgruppe med rett kompetanse og ressurser bak seg, der målet var å utvikle et opplegg mobilt for knuseprosess. Vi har gjennom de to siste årene jobbet sammen med maskinleverandører og knuseprodusent for å dette til å bli en realitet.

Avdelingene Gismarvik, Sveio, Suldal og Murmansk har vært involvert i prosjektet, og det er gjort testinger og produksjon i fullskala alle steder.

God status

Oppsummert status er at vi har kommet veldig langt. Det er et prosjekt som krever mye resurs og oppfølging, spesielt i prosess for knusing og proposjonering av resepter.

- Det er små marginer vi har på tilslaget, både for finstoff og kubisitet, sier Roar Vigre.

Det kan informeres at betong nå leveres ut fra Gismarvik med nye tilslagsmasser fra dette prosjekt. Tilbakemeldinger fra kunder er positive for alle betongens egenskaper. Resepter er kombinert med knuste masser og natursand fra Ryfylke.

- Vi som jobber med prosjektet er tilfreds med fremdrift og resultater. Dette er et arbeid som vi vil ha stor nytte av i fremtiden da det vil bli manko på naturmasser, fortsetter Vigre.

- Et utrolig spennende og innovativt prosjekt å få være med på

Fra venstre Sven-henrik (Metso), Dag Vollset (Mapei) og ØB-teknolog Otto Aalmo.