Ølen Betong - hjem

Ferdigbetong til FV 714 Laksevegen i Trøndelag

Ølen Betong AS har fått i oppdrag å levere 22.000 m³ ferdigbetong som går med til konstruksjonsbetong og sprøytebetong ved FV714 prosjektet i Sør-Trøndelag. I november ble et nytt betongblandeverk etablert på anlegget.

Publisert: 15.12.2011

Oppdragsgiver for Ølen Betong er Kruse Smith Entreprenør AS, som igjen utfører jobben for Statens Vegvesen. Prosjekt kalles FV 714 Laksevegen.

Et stort veiprosjekt

- Dette er et stort prosjekt med mange nye delprosjekter som vil komme fortløpende mot sommer 2012, forteller Ølen Betong sin teknologileder Roar Vigre, etter en hektisk uke i desember med å få alt klart. - Alle produksjonskontroller er gjennomført, laboratorium er klart, IT er på plass og oppstart av produksjon er gjennomført. Personellet har også gått vernerunde på anlegget og sikkerheten er satt i høysetet.

Ølen Betong AS har fått i oppdrag å levere all ferdigbetong som går med til konstruksjonsbetong og sprøytebetong ved FV714 prosjektet i Sør-Trøndelag. Det er prosjektert med 22 000 m3 sprøytebetong inkl. brannsikring, konstruksjonsbetong og rekkverk.

Supermobilt betongblandeverk rigget på anlegget.

I november rigget bedriften et mobilt blandeverk ved KSE sitt riggområde i Snillfjord kommune, ikke så langt fra Feneset innerst i Imsterfjorden. Avstanden er fra 0 til 8 km fra blandeverket til ytre grense av anleggsområdet. Arbeidet startet opp i slutten av november måned og drivetiden vil være i ca 1 år. Etterarbeider (kantbetong og brannsikring ca 1/2 år). Dette er første delprosjekt av en større veiutbygging som omfatter flere tunneler.

Ølen Betong AS har ansvar for innkjøp av alle materialer, produksjon og transport fram til byggeplass/ leveringssted. Bedriften vil ha flere betongbiler i drift med leveranser til dette prosjektet.

Administrerende direktør Arne Haldorsen

- Det er stor aktivitet innenfor samferdselsprosjekter, et område Ølen Betong har spesialisert seg på med sine mobile blandeverk. Vi er svært fornøyd med å ha fått denne kontrakten og ser fram til et godt samarbeid med entreprenøren, sier administrerende direktør Arne Haldorsen.