Ølen Betong - hjem

Ferdig på Oppdølstranda

Torsdag 5. desember gikk siste betonglasset til Oppdølstranda-prosjektet ut fra blandeverket på Sunndalsøra. Totalt er det levert ca 47 000 m3 betong på 2 år.

Publisert: 11.12.2013

Techwill Cobra blandeverket på Sunndalsøra

Oppdølstrandtunellen

Det er AF som har hatt oppdraget med å bygge den 7,4 km lange Oppdølstrandtunellen for Statens Vegvesen region midt. Den er hoveddelen av prosjektet for å erstatte den meget rasutsatte strekningen av Riksvei 70 mellom Sunndalsøra og Ålvundeid i Sunndal kommune i Møre og Romsdal fylke. Tunnelen skal åpnes til våren.

Ølen Betong har levert betongen, og prosjektet har gått svært bra. Nå skal blandemester Bård Olsen og hans team flytte "Cobra" blandeverket til AF Gruppens prosjekt på Hundvåg, Stavanger (Ryfast). Der skal det leveres cirka 100 000 m³ betong på fire år. Nedrigging starter 2. januar og blandeverket flyttes da sørover. Planlagt oppstart Hundvåg er andre halvdel av januar.