Ølen Betong - hjem

Elementer til nye E6 i Soknedal

AF Gruppen bygger ny vei på E6 i Soknedal, og høsten 2018 starter Ølen Betong produksjonen av elementer til den 3,6 kilometer lange Soknedalstunnelen.

Publisert: 23.10.2018

Åpen dag ved den nye Soknedalstunnelen 12.juni. Foto: Lars Erik Sira/Statens vegvesen.

Første salve gikk av i januar 2018, og i midten av juni var de første 1000 metrene av den nye Soknedals- tunnelen sprengt. Tunnelen er en del av den nye E6 gjennom Soknedal i Midtre-Gauldal kommune i Trøndelag. Planlagt åpning av veien er satt til 2020. Innen den tid skal det bygges ny to- og trefeltsvei på 6,5 kilometer.

I september starter Ølen Betong opp produksjonen av elementer til den 3,6 kilometer lange tunnelen.

- Vi regner med at produksjonen til dette prosjektet vil gå over et halvt år. Elementene produseres ved fabrikken vår i Mølstrevåg i Sveio, skal fraktes med båt til Orkanger, og deretter med bil videre til prosjektet, sier Geir Arild Søndenå, divisjonsleder for element. Totalt går det med 26.000 kvadratmeter tunnelelement til jobben. Dette kommer i tillegg til produksjon av elementer til nye E134 gjennom Kongsberg.

- Vi har flere tusen element stående klar til levering på kaien i Sveio, som skal fraktes østover med båt til prosjektene i Kongsberg, sier Søndenå.