Ølen Betong - hjem

Elementer i lange baner

Et sted mellom 23.000 og 24.000 betongelementer skal fraktes fra Mølstrevåg og Sandeid til Holmestrand de kommende månedene.

Publisert: 10.07.2013

Av: Steinar Skartland

Dette er det største tunnelprosjektet for Jernebaneverket, som kles med betongelement. En del av elementene er alt på plass på det midlertidige lageret som entreprenøren har leid.

Rekker med elementer på lager med Drammen by i bakgrunnen
Bilder frå elementlagring i Drammen (illustrasjonsfoto)

Vi tillater oss å sitere fra Jernbaneverket sin web-side:

Et sted mellom 23.000 og 24.000 betongelementer skal fraktes til Holmestrand de kommende månedene. Det er ikke rent få, og allerede er noen av elementene på plass på det midlertidige lageret som entreprenøren har leid.

Elementene som er i havn så lang kommer fra Ølen Betong på Vestlandet, de tilhører Snekkestad-entreprisen. Etter planen var det på Snekkestad monteringen av betongelementer skulle starte, men på grunn av forsinkelser der ligger det nå an til at de første elementene blir montert på Holm-entreprisen.

- I alle entreprisene på Holm – Nykirke var det lagt inn muligheter for tradisjonell vann og frostsikring med PE-skum, eller bruk av betongelement, forteller prosjektleder på underbyggning, Knut Edmund Knutsen.

I en RAMS-vurdering (risiko og sårbarhetsanalyse) ble det vurdert en rekke parametere:

  • Sikkerhet
  • Levetid
  • Vedlikeholdbarhet
  • Bruksegnethet
  • Oppfylling av regelverk og standarder
  • Egnethet i byggefasen
  • Byggekostnad
  • Fremdrift

Da alt dette var vurdert endte valget på betongelementer. Montering av selve elementene vil start i slutten av 2013, og være ferdig høsten 2014.