Ølen Betong - hjem

Du ser dem over hele landet

Jostein Torstenbø har full kontroll på det 17 meter lange vogntoget som frakter byggelementer. Han og de 86 andre sjåførene i Ølen Betongs transportavdeling legger bak seg nærmere tre millioner kilometer årlig på oppdrag over hele landet.

Publisert: 14.07.2015

Av Kari Aakra og Ellen Marie Hagevik

En kranbil laster byggelementer på en semi med spesialbygd tilhenger
Den nye bulkterminalen til Karmsund havnevesen på Husøy i Karmøy bygges med elementer fra Ølen Betong Sandeid.

En tur med en av sjåførene i Ølen Betongs transportavdeling (ØBT) ble en oppvisning i presisjon. For sjåfør Jostein Torstenbø startet dagen klokken 06.00 med lasting av elementer i Sandeid. Med ca. 45 tonn på tralla til det 17 meter lange vogntoget, settes kursen mot Husøy.

Der losser Torstenbø og går i gang med å flytte på elementer som står for tur til å heises på plass. Elementene, som skal bli Karmsund Havnevesens nye bulkterminal, må plasseres i vifteform slik at kranen kan heise dem på plass. Det er etter den jobben at dagens overraskende kommentar kommer:

- Nå er jeg ikke sikker på om vi kommer oss ut, sier Torstenbø.

Millimeterpresisjon

Det er nå 34 års erfaring og vel tre millioner kjørte kilometer kommer til sin rett. Med millimeterpresisjon får han manøvrert trekkvogn og tralle ut av knipa. Deretter er det tilbake til Sandeid for å hente ny last. Elementer har han kjørt de siste 3,5 årene. Først som sjåfør for Vikedal Mur og Anlegg, det siste halvåret som ansatt i Ølen Betong. Før det drev han for seg selv og kjørte frukt og grønt.

- Nå er det litt mer normale arbeidsdager, men det er fullt opp å gjøre. Vi følger prosjektene, og det kan bli både tidlig start på dagene og lange dager innimellom, sier Torstenbø, som sykler for å holde seg i form.

- Det har man igjen for i en slik jobb, sier han.

Fra Murmansk til Lillesand

87 sjåfører, bare i ØBT, legger bak seg mellom nærmere tre millioner kilometer årlig. Med 180 «tunge biler» i systemet er det ikke få veistrekninger i landet man møter en grønnuniformert betongbil, med ferdigbetong, elementer eller betongvarer i lasten.

ØBT er et eget datterselskap i Ølen Betong-gruppen, som drifter transporten av alle produkter i selskapet. Datterselskapet deles inn i avdelinger etter kjøretøy: vogntog for transport av element- og betongprodukter, betongbiler for ferdigbetong og kranbiler.

- Ølen Betong driver jo fra Murmansk i nord til Lillesand i sør, og vi er nok godt gjenkjennelige på veiene. Både i omfang og av farge, sier Ove Hardeland, driftsleder i ØBT.

Gjennomtrekk av biler

Etter 5-6 år på veien i tjeneste for Ølen Betong, byttes bilene ut i nye kjøretøy. I løpet av en slik periode legger bilene mellom 450 000 og 600 000 kilometer bak seg. Alle kjøretøyene kan overvåkes i Ølen Betongs flåtesystem.

- Vi har til en hver tid oversikt over hvor bilene er, hvor de kommer fra, hvor de skal, når de stopper og hva de har i lasten, forteller Hardeland. Transportdelen av selskapet er en stor bit av Ølen Betongbutikken.

ØBT har hatt god utvikling, og ligget på ca. 110 millioner kroner i omsetning de siste årene, med rekordår i fjor. Det har utbyggingsboomen innen samferdsel mye av æren for.

Samferdselsboom

- 2014 var det beste året vi har hatt til nå, men det ser faktisk ut som om 2015 kommer til å toppe fj oråret. Det er litt «klondykestemning» hos oss akkurat nå. Det er veldig mye veiarbeid som foregår i hele landet, og det betyr enda mer transport for oss, av ferdigbetong og tunnelelementer til både vei og jernbane, sier Hardeland.

Blant annet vil aktiviteten øke på i bergensregionen de neste to årene, der det skal leveres store volum ferdigbetong til samferdselsprosjekter i regionen. Samtidig er det bånn gass i elementleveransene til veiutbyggingen mellom Bommestad og Sky på E18.

- I de mest hektiske periodene arbeider vi døgnkontinuerlig med 12-timersskift. Elementene lastes i Sveio og fraktet til mellomlagring i Larvik. Derfra transporterer vi dem til prosjektlokasjonen, forteller Hardeland