Ølen Betong - hjem

Bygger nytt sykehus

Bygging av Nye Hammerfest sykehus har vært et av flere store prosjekt hos Hammerfest-avdelingen denne vinteren. Snart skal det også bli blåst liv i gammel gruvedrift i kommunen.

Publisert: 31.03.2021

Det nye sykehuset i Hammerfest har en kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner. (Illustrasjon: Finnmarkssykehuset)

Blandeverket i Hammerfest skal levere 6000 kubikk til bygging av Nye Hammerfest sykehus over en periode på to år. Produksjonsleder Jim Ronny Hansen er glad for at ordrepågangen har vært ganske bra, til tross for at koronasituasjonen satte det meste litt på vent tidlig i fjor. Etter påske tok det seg opp igjen med et godt trykk av jobber.

– Før jul i fjor satte vi full gass på sykehustomta med støping av fundament og dekke. Dette er et oppdrag som vil gi oss jobb de neste to årene, selv om hovedtyngden av arbeidsmengden har vært nå i vinter.

– Dette er jo en grei jobb også med tanke på avstand, vi ligger bare 700 meter fra byggetomta, noe som er ganske spesielt her i nord.

Det nye sykehuset som er under bygging i Hammerfest blir større enn dagens sykehus. Etter planen skal bygget bli fire etasjer høyt og 33 162 kvadratmeter stort. Prosjektet har en total kostnadsramme på 2,6 milliarder kroner. Sykehuset er planlagt med 89 senger, 35 poliklinikk- og spesialrom og sju rom for røntgen og radiologi. Bygget skal også bli et grønt sykehus, bygget etter passivhusstandard, noe som gir lavere kostnad knyttet til oppvarming.

Arbeidsgjengen i Hammerfest teller fem ansatte, og Jim Ronny og gjengen er på leit etter en ekstra sjåfør.

– Det er travle tider, så vi må bruke ressursene godt og dele på ledig kapasitet, sier Jim Ronny og viser til at de også samarbeider med Kirkenes Ferdigbetong om personell.

I 2021 står flere større prosjekt for tur. Blandeverket er allerede godt i gang med leveranser til en ny skole og barnehage i Kvalsund, som ligger 30 kilometer fra Hammerfest, og det skal også bygges en ny skole i Hammerfest. De skal også levere betong til en ny fotballhall som har fått navnet Vår Energi Arena.

– I mai skal vi levere 350 kubikk sammenhengende støp på hver av de to brofundamentene til Kvalsundbroa, som er den første broa i Norge der denne type vedlikehold blir utført. Vi har hatt flere prøvestøper for å finne rett flyt til denne jobben, i tillegg er det veldig sterk strøm når tidevannet skifter, så utfordringer blir det nok av her, mener Jim Ronny.

I løpet av året blir det også blåst liv i gammel gruvedrift i området, da Nussir starter opp arbeidet i den planlagte kobber-gruven.

– Her satser vi på å få levere betong til ny infrastruktur før gruvedrifta starter, samt sprutbetong til bergsikring. Men ingenting er avgjort, slår Jim Ronny fast.

På tross av spesielle tider med en vanskelig koronasituasjon, ser produksjonslederen positivt på resten av 2021.

– Vi har hatt noen få smittetilfeller i kommunen her, men har heldigvis unngått det i bedriften, forteller Jim Ronny som ikke har brukt dagene på hjemmekontor. – Jeg har jo kontor i en container, den er nesten å regne som et hjemmekontor, jeg sitter mest alene der, sier han og smiler.