Ølen Betong - hjem

Borrer seg gjennom Ulriken

Den enorme tunnelbore- maskinen Ulrikke spiser seg gjennom byfjellet mellom Arna og Bergen. Samtidig fylles det fortløpende på med elementer og ferdigbetong til nye Ulriken tunnel.

Publisert: 11.07.2017

”Ulrikke” er den største TBM-maskinen brukt til samferdselsprosjekt i Norge.. Foto: Ølen Betong

Ved utgangen av mai var drivingen av nye Ulriken tunnel godt i gang. De 800 første meterne ble sprengt ut på tradisjonell måte, mens resten av tunnelen drives med tunnelboremaskinen (TBM) Ulrikke.

TBM-maskinen har en diameter på 9,3 meter og driver ca.15 meter daglig. I løpet av høsten 2017 vil Ulrikke få gjennomslag. Fundamentet for skinnene maskinen går på, såkalte invertelementer, er produserte hos Ølen Betong i Sveio, og leveransene er godt i gang.

- Vi har produsert 3.850 av disse elementene, som er produkter spesiellaget for dette prosjektet. Det utgjør ca 1.280 trailerlass elementer som skal fraktes fra Sveio til Arna etter hvert som drivingen går fremover. Før sommeren hadde vi levert ca. 75 prosent av totalen, forteller divisjonsleder for element, Geir Arild Søndenå. I tillegg til elementene sørger også Ølen Betong for en leveranse på totalt 80.000 kubikkmeter ferdigbetong til samme prosjekt.

- I midten av juni var det levert ca 15.000 kubikk til Ulriken, to tredjedeler av dette er sprøytebetong, resten konstruksjonsbetong, sier Stian Berge, divisjonsleder for ferdigbetong.

Like før jul bidrog også Ølen Betong til støpingen av dekket til den nye broen til Ulriken tunnel ved Fløen. 67 meter langt og 16,5 meter på det bredeste krevde brodekket 525 kubikkmeter betong som ble støpt i løpet av nærmere 20 timer. Ølen Betong har inngått kontrakter for nærmere 150 millioner kroner på Ulriken-prosjektet hvor Skanska er entreprenør.

Fra kl. 06.00 til kl. 02.00 22.desember 2016 tok betongbilene seg oppgjennom den bratte Kalfarveien boligområdet Fløen med totalt 80 fulle laster til stø- pingen av dekket for den nye jernbanebroen. Foto: Kjartan Madsen/Bane NOR