Ølen Betong - hjem

3D-modellerer tunnelbygging med AF Gruppen

Når AF Gruppen skal bygge nye tunneler på E39, er det uten en eneste tegning på papir. Alt arbeid utføres utfra tredimensjonale modeller, og Ølen Betong er med på pionerarbeidet.

Publisert: 10.07.2019

Tunneldriving ved Vågsbygdmarka i mai 2019. Elementmonteringen på E39 starter vinteren 2020. Foto: AF Gruppen.

Ølen Betong har vært leverandør av både ferdigbetong og tunnelelementer til AF Gruppen på flere større samferdselsprosjekter de siste årene, som blant annet T-forbindelsen, Oppdølsstranda og Ryfylketunnelen - for å nevne noen.

I løpet av 2019 og årene som kommer skal Ølen Betong levere elementer til tunnelbygging på E39, også i regi av AF Gruppen. Dermed får Ølen Betong muligheten til å bli med på en helt ny og fremtidsrettet måte å jobbe på: I arbeidet med nye E39 mellom Mandal og Kristiansand, har AF Gruppen tatt arbeidet opp i skyen; det finnes ikke en eneste tegning på papir, og både entreprenører og leverandører jobber ut fra 3D-modeller når de bygger totalt nærmere 13 kilometer nye tunneler på Sørlandet.

- Å få bli med på en prosess som dette gir oss som betongleverandør sjansen til å ligge et steg foran i markedet, mener teknisk leder i Ølen Betong, Jarle Sandvik.

- Når det gjelder tunnelbygging er dette noe helt nytt, men slik vi ser det er dette framtida, og noe stadig flere entreprenører kommer til å ta i bruk fremover: papirløs produksjon, hvor hele modelleringen skjer digitalt, i 3D. All informasjon er dermed tilgjengelig via et nettbrett. Derfor er det viktig for oss å lære oss denne metoden å jobbe på, og vi er veldig glade for at vi fikk den muligheten med AF Gruppen, sier Sandvik.

Dette er en helt ny måte å jobbe på, men slik vi ser det er dette framtida, og vi er veldig glade for at vi får være med AF Gruppen på dette.

De neste årene skal Ølen Betong levere til sammen 5100 tunnelelementer til AF Gruppens utbygging på nye E39.

Veistrekningen består av fem tunneler, alle med to løp. På prosjektet er 3D-modeller av veien og tunnelene grunnlaget for både planleggingen og byggingen. Det gir også en mulighet for å starte byggingen samtidig som prosjekteringen fremdeles er under arbeid. Dette er en helt ny måte å jobbe på, sier prosjektdirektør Sondre Svalastog i AF Gruppen.

- Ved å bruke slik modellbygging i planleggingen, vil det føre til mer optimalisert arbeid og mer dynamikk i prosessen. Alle fag samles i en og samme modell med reelle koordinater. Dette gir oss derfor mye mer informasjon i modellen enn hva vi hadde fått på den tradisjonelle måten, sier Svalastog.

Slik ser det ut når man planlegger tunnelbygging i 3D. Illustrasjonen kommer fra AF Gruppen.

Alt fra elektro, vann og avløp, til tunnelelementer og fjellbolter plottes inn i en og samme modell. For å få ut informasjonen, klikker du ganske enkelt på et punkt, og du får alle nødvendige opplysninger om hva som inngår i denne delen av konstruksjonen. Men dette krever også noe ekstra av leverandørene, og var nok et punkt i en omfattende liste som måtte innfris for å levere til prosjektene, sier Svalastog.

- E39 er et svært stort prosjekt, det er omfattende og det er komplisert. Dermed er vi avhengige av leverandører som har kapasiteten og kvaliteten som kreves, samtidig som de selvsagt også må ha alt av HMS innarbeidet i alle rutiner. Alt dette hadde Ølen Betong, i tillegg til at de også tidligere har vist seg å ha stålkontroll på logistikken. De er veldig opptatt av at dette enorme lokomotivet som tunnelbygging faktisk er, må gå smidig for alle parter. Ølen Betong vet hvor avgjørende det er å være tidlig ute og holde en kontinuerlig flyt i prosjektet, sier Svalastog. I løpet av hele 2019 vil tunneldrivingen gå for fullt i nye tunneler på E39 mellom Mandal og Kristiansand. Elementmonteringen starter vinteren 2020. Produksjonen av elementer startet våren 2019 ved fabrikken i Sveio, og vil pågå til våren 2020.