Ølen Betong - hjem

30 000 kubikkmeter til Lysefjorden

Siden mai 2014 har det vært produsert betong ved det mobile blandeverket i Lysebotn til Lyse Krafts utvidede kraftanlegg.

Publisert: 23.01.2017

Av Kari Aakra, Medvind24.no

Sjåfør Svein Arne Moland foreviget pumpebilen sin på arbeid i Lysebotn.

- Tunneldrivingen av vanntunnelen i kraftanlegget er ferdig, og vi vil levere siste rest av totalt 30 000 kubikkmeter i månedsskiftet april/mai, forteller divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong, Stian Berge.

Anlegg i fjellet

Betongen har gått til tunneldriving og konstruksjoner i kraftanlegget. Det som gjenstår nå er stort sett konstruksjonsbetong til selve kraftanlegget som bygges 1450 meter inn i fjellet. - Da veien inn ble vinterstengt, måtte vi frakte alt av deler og råvarer inn fjorden på båt og lekter. Vi hadde et godt samarbeid med Implenia, som er hovedentreprenør, og leveransene gikk fint, sier Berge.