Ølen Betong - hjem

Rekordkontrakt til Ølen Betong

Ølen Betong har sikret seg kontrakt med Skanska Norge AS på leveranse av betongelementer, ferdigbetong og kommunalvarer til samferdselsprosjektet E39 Rogfast på parsellen E04 Boknafjordtunnelen Nord. Kontraktsummen er i størrelsesorden 760 mill inkl. mva.

Publisert: 18.08.2023

Fra venstre: Alf Bringedal fra Ølen Betong, Trond Pettersen Valeur fra Skanska, Geir Arild Søndenå fra Ølen Betong, Anders Geirsta fra Skanska, Lars Norekvål fra Ølen Betong, Kai Morten Høyem fra Skanska og Anne Brit Moen fra Skanska
Fra venstre: Alf Bringedal fra Ølen Betong, Trond Pettersen Valeur fra Skanska, Geir Arild Søndenå fra Ølen Betong, Anders Geirsta fra Skanska, Lars Norekvål fra Ølen Betong, Kai Morten Høyem fra Skanska og Anne Brit Moen fra Skanska.

Lokale leveranser

Elementene skal produseres ved Ølen Betong sine spesialfabrikker for samferdselselement i Sveio og Sandeid, ferdigbetong skal leveres fra blandeverket på Gismarvik og kommunalvarer fra fabrikken i Ølensvåg. Kontrakten sikrer en god aktivitet over flere år. Kontrakten er på ca. 340.000 m2 betongelement, 115.000 m3 ferdigbetong, samt rør og kummer.

Daglig leder Lars Norekvål er svært fornøyd med rekordkontrakten og det gode samarbeidet selskapet har hatt med Skanska Norge på en rekke store prosjekter gjennom mange år.

- Vi er svært fornøyde med kontrakten vi har inngått med Skanska på et viktig regionalt og nasjonalt prosjekt som Rogfast, og takker for tilliten de nok engang har vist oss, sier Norekvål. Selskapet har over flere år posisjonert seg for å bli leverandør til Rogfast-prosjektet, og da er det veldig hyggelig å lykkes med leveranse innenfor alle våre 3 hovedsegmenter.

- Kontrakten vil gi god aktivitet med produksjon av betongelementer både i Sandeid og Sveio i en periode over flere år med oppstart allerede i januar 2024. Den økte aktiviteten betyr at vi må ansette flere produksjonsarbeidere. I tillegg vil vår avtale gi betydelige ringvirkninger lokalt med hensyn til innkjøp av produksjonsutstyr og diverse råvarer, sier divisjonsleder Element Geir Arild Søndenå.

- For vår virksomhet på Haugalandet er denne kontrakten betydelig. Kontrakten sikrer oss arbeid både på blandeverket på Gismarvik og transportselskapet vårt. Leveransene vil medføre døgndrift over flere år, som vi har god erfaring med fra tidligere prosjekt. Kontrakten styrker vår posisjon som den ledende aktøren på leveranser av ferdigbetong til større samferdselsprosjekter i Norge, sier divisjonsleder Ferdigbetong Geir Finnesand.

Rogfast

E39 Rogfast er et av landets aller største samferdselsprosjekter, og Boknafjordtunnelen som Skanska er med å bygge, kommer ved ferdigstillelse til å være verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel.

- Vi har samarbeidet godt med Ølen Betong i en rekke prosjekter og vi er glade for å ha de med oss som en viktig leverandør og bidragsyter på Boknafjordtunnelen Nord. De har meget god kapasitet på sine anlegg, og har kunnskapen og kompetansen som vi trenger for å gjøre en forskjell. Fagmiljøet i Ølen har bl.a utviklet et slankere betongelement som vi skal bruke i ferdig tunnelinnredning. Det vil gi et betydelig redusert klimaavtrykk for prosjektet. I tillegg har de lokal tilknytning som gjør at vi bidrar til en betydelig lokal verdiskapning i regionen, noe som er ekstra hyggelig, sier Anders Geirsta, konserndirektør med ansvar for Skanska Anlegg.

For mer informasjon, kontakt:

Geir Finnesand, divisjonsleder Ferdigbetong – Tlf. 993 79 557
Geir Arild Søndenå, divisjonsleder Element – Tlf. 909 41 723
Lars Norekvål, daglig leder Ølen Betong AS – Tlf. 930 15 544

Om Ølen Betong

- Ølen Betong AS er en av Norges ledende leverandører av ferdigbetong, betongvarer og betongelementer til tunnel og samferdsel med produksjon på mange lokasjoner i Norge. Hovedkontoret er i Ølensvåg, 5 mil øst for Haugesund. Selskapet er en del av Nordic Concrete Group (NCG). NCG-konsernet har eierinteresser i over 65 betongstasjoner i Norge, og er med det den største betongprodusenten i landet. Samlet brutto omsetning i konsernet var i 2022 på 4,3 mrd. kroner.

Les mer om Ølen Betong

Ølen Betong sin elementfabrikk i Sveio
Ølen Betong sin elementfabrikk i Sveio