Ølen Betong - hjem HGB Betong - hjem

Betongen skal frem til brukerstedet og opp i forskalingen. Med vårt eget transportselskap som sammen med andre selskaper i gruppen, disponerer 250 moderne spesialkjøretøyer, samt en erfaren stab med sjåfører og operatører, har vi hånd om all logistikk.

Dette sikrer optimal kvalitet for kunden og trygghet for at våre produkter kommer frem til anlegget som avtalt med kunden og uten forsinkelser.

Dette gjelder også inntransport av råstoff som tilslag og sement av høy kvalitet til produksjonen. Selskapet har satset på egne bulkbiler for transport av sement og et siloanlegg for 5500 tonn i Ølensvåg.

Du finner oss på 28 steder i Norge, fra Kristiansand til Kirkenes. Her er erfarne sjåfører og kjøretøyer stasjonert etter behov fra pågående prosjekter.

Mobilitet

Flere av våre betongstasjoner er mobile fabrikker med produksjonsenhet (blandemaskin), kontrollrom, laboratorium, verksted, kontor, råstoffsiloer og brakkerigger for innkvartering av personell.

For effektive leveranser av ferdigbetong til store utbygginger flytter vi hele ”fabrikken” og rigger blandeverket på anleggsområdet.

Supermobile blandeverk kan flyttes, rigges og være klar for produksjon i løpet av noen få dager. Ved større prosjekter kan det rigges blandeverk med høy kapasitet, noe som trenger lengre tid også for rigging.

Som eksempel kan nevnes at vi har levert opp til 2 – 2.500 m³ betong i døgnet hvor dette er nødvendig. En jevn strøm av tankbiler leverte sement til produksjon på to mobile blandeverk mens det tredje blandeverket stod i beredskap. Betongbiler sørget for å ta den ferdige betongen til byggeplassene like ved og i en kontinuerlig prosess.

Kjøretøy

 • Betongbiler med 9 m³ trommel og renne
 • Betongbiler med 9 m³ trommel og utleggerbelte
 • PUMI betongbil med 7 m³ trommel og pumpe
 • Tilhengere med 7 m³ trommel
 • Semihengere med 12 m³ trommel
 • Betongpumper med 24 – 41 m bom (+ rør og slangeutlegg)

Kjøretøy for andre formål

 • Semihengere med tank for sementtransport
 • Biler og hengere med lasteplan for varetransport
 • Biler med kran
 • Spesialhengere for elementtransport
 • Biler med påbygg for konteinerhåndtering
 • Laboratoriebil
 • Mobilt verksted
 • Hjullastere og trucker mm

Kontakt oss

Ølen Betong Transport AS
Bjoavegen 191
5582 Ølensvåg

Telefon: 53 77 52 00
E-post: mail@olenbetong.no

Kontaktpersoner for transport