Ølen Betong - hjem HGB Betong - hjem

Miljøsertifisert NS-EN ISO 14001

De globale klimautfordringene er et felles ansvar og noe Ølen Betong setter høyt på sin agenda. Vår målsetting er å drive vår virksomhet uten å skade miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å sikre at våre produkter og vårt forbruk skal ha et så miljøvennlig og bærekraftig livsløp som mulig gjennom hele sin produksjonsprosess. Derfor er vi miljøsertifisert iht. NS-EN ISO 14001.

FNs Bærekraftsmål

Ølen Betong har valgt FNs Bærekraftsmål som gode rettesnorer for vår virksomhet og viser nedenfor til hva vi legger i disse hos oss.

Dette gjør vi ved å ha fokus på disse områdene:

Gjenbruk og ressursutnyttelse

Vi har fokus på gjenbruk og ressursutnyttelse av alle våre materialer og restmaterialer. Betongrester er ikke avfall. Det gjenbrukes:

Karbonavtrykk

Kortreist produksjon

Kortreiste råvarer som hentes ut fra naturen lokalt reduserer energiforbruk i form av mindre inntransport av råstoffet. Ferdigbetong produseres i nærheten av byggestedet, evt. med mobile betongblandeverk på byggestedet. Dette reduserer transportbehov for ferdige produkt til brukerstedet / anlegget. Mindre transport = mindre utslipp energiforbruk og utslipp.

Høy kvalitet i produksjonen

Høy kvalitet på hele produksjonslinjen er noe som er svært viktig for oss, ikke bare med tanke på sluttproduktet, men også for å unngå unødvendig ekstra produksjon eller avfall tilknyttet produksjonen. Betong er et materiale med høy trykkstyrke. Kombinert med riktig dimensjonert armering som tar opp strekk-krefter, er betong både sterkt, fleksibelt og formbart byggemateriale.

Avfallshåndtering

Vi har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår i vår virksomhet, samt å behandle dette på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte. Dette gjør vi blant annet ved:

Vårt hovedmål: Vi skal ikke forurense.