Ølen Betong - hjem

På grunn av økende oppdragsmengde søker vi

Lagermedarbeider - truckfører

Ved vår betongvareavdeling i Ølensvåg. Arbeidet består hovedsakelig av arbeidsoperasjoner knyttet til truckkjøring og lagerarbeid som lasting, lossing, interntransport og klargjøring av lass. Du vil være en representant for bedriften i møte med kunder, transportører og medarbeidere på lageret og i betongvareproduksjonen. Stillingen innebærer forskjøvet arbeidstid ca. hver tredje uke.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi kan tilby:

Søknad med CV og attester sendes snarest til stilling@olenbetong.no Evt. spørsmål rettes til produksjonsleder Jostein Fosse, jf@olenbetong.no Mobil: 4888 9987.

Søknader vurderes fortløpende.