Tunnelbygging med miljøbetong

De nye tunnelene på E39 Os - Bergen og Ulriken bygges med lokalprodusert betong som i hovedsak består av tilslag hentet i lokal området. Kortreist tilslag til produksjon av betong er framtida, mener Ølen Betong. 


Dette gir reduserte kostnader og betydelig miljøgevinst. Ølen Betong leverer ca. 200 000 kubikk ferdigbetong til disse prosjektene med sterkt fokus på miljø. 

Det skal daglig gå 25-30 lass med betong fra Ølen Betongs anlegg på Fana til de nye tunnelene på E39 mellom Os-Bergen. Betongen produseres med 75 – 80 prosent knust tilslag fra lokale uttak. Tilslaget omgjøres til miljøvennlig råstoff for betongen som produseres på stedet og leveres til tunnelene. 

- Vi ruster oss for framtida ved å produsere betong med kortreist råstoff. Dette er fremtidsretta teknologi, hvor målet er sterkt fokus på miljø, optimal bruk av ressurser og ikke minst kostnadseffektiv produksjon, sier divisjonsleder for ferdigbetong i Ølen Betong, Stian Berge. 

Tunneler sikres med betongelementer 

Ølen Betong er en av Skandinavias største leverandører av elementer til samferdselstunneler. Ca. 160 000 kvadratmeter elementer, over 8 500 elementer, går til brann-, vann- og frostsikring av de nye tunnelene på E39 Os-Bergen. 

I tillegg er det levert nærmere 4 000 fundamenter for skinnegang til helprofilmaskinen som borer ut Ulriken tunnelen. Elementene er produsert med bruk av en betydelig del egenprodusert tilslag lokalt ved fabrikken i Sveio. 

Ruster seg for fremtiden 

Ølen Betong har gjennom flere år utviklet egen teknologi for høyest mulig utnyttelse av knuste masser som tilslag i betong. Målsetningen er en andel på 100 %.

- I dag benytter vi kortreist tilslag i betongen til alle våre samferdselsprosjekt i Bergensregionen, og vi jobber mot å kunne levere kortreist tilslag i betong fra mobile blandeverk også på mindre prosjekter. Slik vil vi redusere transportmengden, og følgelig få stor miljøgevinst med mindre utslipp, sier Berge. 

Flere FoU-prosjekter har satt Ølen Betong i førersetet med utvikling av miljøvennlig betong til tunnelprosjekter. Bruk av knuste masser som tilslag i betong er nødvendig for å sikre nok tilslag i fremtiden og øke miljøgevinsten, mener daglig leder, Svein Atle Berge. 

 - Kortreist betong og bruk av knuste masser er et avgjørende område å satse på. Det blir mindre naturssand å ta av og vi må ta hensyn til de naturressursene vi har. Ved å bruke mobile blandeverk sikrer vi også en større miljøgevinst og reduserte transportkostnader, sier han.

Available jobs

Arkiv

2019

2018

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019