Betongvarer til E16 Filefjell

Illustrasjon fra Statens Vegevesen

Ølen Betong er tildelt leveransene av vann og avløpsprodukter, samt trekkekummer i betong til Hæhre Entreprenør sitt prosjekt på Filefjell.

Godt samarbeid

Hæhre er samme entreprenør som vi nettopp har avsluttet leveransene til på Sokna. Et samarbeid som begge parter har vært godt fornøyd med. Kontraktsverdi på Filefjell er omtrent 5 millioner.

Varpe bru - Smedalsosen

Anlegget ligger i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane og Vang kommune i Oppland. Det er delprosjekt i E16 Filefjell, strekning Varpe bru - Smedalsosen, og omfatter bygging av 19 350 meter hovedveg, 7 000 meter sideveg, 5 780 meter tunnel, fire bruer og to kulverter. Prosjektet skal være ferdigstilt i 2017.

Arbeidene er allerede i gang og betongvareavdelingen starter opp med leveringene tidlig i høst.

Available jobs

Arkiv

2019

2018

Flere saker:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019